Woensdag, 08 Februari 2023

DOELEN

Doelen Handelsvereniging Fortuna Noordhorn:

 

-         Aantrekkingskracht van Noordhorn met haar ondernemingen versterken en behouden.

 

-         Overleggen met bijv. gemeentebesturen en andere organen over verschillende (actuele) onderwerpen.

 

-         Bijdragen in kennis van de leden d.m.v. bijv.: informatieavonden/ gastsprekers op de vergaderingen.

 

-         Bevorderen van de samenwerking tussen ondernemers onderling.

 

-         Organiseren van bijv. kerstversieringen en andere gezamenlijke acties voor de bewoners van Noordhorn.

 

De “extraatjes” waar je als lid recht op hebt:

 


 

-         Vermelding/ doorverwijzing op de website van de Handelsvereniging. www.noordhorn.info

 

-         En natuurlijk de sociale contacten op de vergaderingen en daarna tijdens de borrel….


-    Eens per jaar een gezellig uitje met alle leden en hun partners


-    mogelijkheid tot adverteren op gezamenlijk reclamebord aan de Rijksstraatweg.

 

powered by cmsimple.dk
Hosted by BrinkhostDotCom | Original template by cmsimple-styles.com