Alternatieve spelwijzes

Zoeken naar informatie kan soms lastig zijn omdat Noordhorn vroeger ook anders gespeld werd. Een bekende schrijfwijze is Noorthorn, Northoren of Northorn. Daarnaast wordt Noordhorn ook vermeld als Ecberte van Northorne (1375, wat de vroegste vermelding zou kunnen zijn), Noirthoren (1398, officieel de vroegste vermelding), Noerthorum (1448), Noerdhorn (1506), enzovoort. » zie ook de Plaatsengids.

Men nam het soms niet zo nauw, zo kom je ook de spelling “Northorm” tegen op een oude landkaart uit 1750 en zelfs de spelling “Nöorthorn” (Ommelander courant, 14-03-1797) en natuurlijk is er dan nog de Groninger spelling: Noordhörn. Het is kennelijk vrij lastig de naam van ons dorp goed te schrijven!

Stadhouder Willem IV logeerde in Noordhorn

Zoeken op alternatieve spellingen, eventueel ontstaan door fouten bij het inscannen van oude documenten, levert soms prachtige vondsten op zoals onderstaande bericht over Stadhouder Willem IV die een nachtje kwam logeren in Noordhorn!

Stadhouder Willem IV, Prins van Oranje overnacht in Noordhorn (19 april 1736)
Stadhouder Willem IV, Prins van Oranje, overnacht in Noordhorn (19 april 1736). “Hare Hoogheden vertrokken den 19den dezer in een jacht van Leeuwaarden, en overnachtten te Noorthorn. Den 20sten ’s morgens traden dezelve wederom in het jagt, om zich naar Groningen te begeeven.” – ’s Gravenhaegse Courant

Er wordt niet vermeld waar de stadhouder heeft overnacht. Wellicht in Herberg De Gouden Leeuw? Of misschien een logeerpartijtje bij de bewoners van Borg Noordwijk? Helaas, we weten het niet.

Print Friendly, PDF & Email