De Gemeente Noorthorn

In de periode 1795 tot 1813 was Nederland bezet door de Fransen en maakte van 1810 tot 1813 deel uit van het Eerste Franse Keizerrijk.

De Franse tijd begon met de Bataafse Republiek (1795-1806), waarbij het midden en noorden van het huidige Nederland in de invloedssfeer bevond van de Eerste Franse Republiek, maar nog wel onafhankelijk was van Frankrijk. In 1806 hief keizer Napoleon Bonaparte de republiek op en vestigde het Koninkrijk Holland met Lodewijk Napoleon als koning.

Noordhorn in de  ochtendmist
Noordhorn in de ochtendmist

In 1810 werd Nederland geannexeerd door Frankrijk. Vanaf dat moment waren de inwoners dus drie jaar lang echte Fransen. In 1813 ging het gebied op in het soeverein vorstendom der Verenigde Nederlanden, dat in 1815 tezamen met Zuid-Nederland en het huidige België en Luxemburg door het Congres van Wenen zou worden erkend als het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden.

Lodewijk Napoleon

Door toedoen van Lodewijk Napoleon kreeg Noordhorn de status van gemeente (onder de naam Noorthorn). Dit heeft echter niet lang geduurd.

Het Franse bestuursmodel, de wetgeving en de rechterlijke organisatie werden in het Koninkrijk ingevoerd, er waren onafhankelijke rechters en een zelfstandig orgaan dat het belang van de keizerlijke overheid behartigt, Le Ministère Public (Openbaar Ministerie). De structuren van de staatsinrichting zijn tot op heden in stand gebleven.

Dit betekende ook het einde van de macht van de Groningse landjonkers, waardoor veel borgen uiteindelijk werden gesloopt, zoals Borg Noordwijk.

____
Bronnen:
– Diverse artikelen op Wikipedia

Print Friendly, PDF & Email