Borg Diest, Noordhorn

Op de website van de Beeldbank Groningen is een afbeelding terug te vinden waar onder op de rand staat geschreven “Diest, Noordhorn”. De beeldbank had er als begeleidende tekst bij staan dat het een borg betrof bij Noordhorn – reden waarom het bij het doorzoeken van de beeldbank boven kwam drijven.

Diest Noordhorn - Jensemaborg Oldehove
Afb. Kramer, P.B., foto van een tekening van Stellingwerff. Beeldbank Groningen

Er is echter nooit een borg “Diest” bij Noordhorn geweest. Het gaat hier om de Jensemaborg bij Oldehove. bekend van de familie Ripperda. De relatie die er is met ‘Diest’? Het is de achternaam van een voormalige eigenaar!

“Ludolf Luurt Ripperda van Winsum, had op zijn beurt de borg verworven via zijn huwelijk, in 1676, met Maria Isabella van Diest.”. Haar naam wordt ook wel gespeld als “Deest”.

“In 1656 kocht Johan Wilhelm van Diest de borg met 44 grazen land en bijbehoren voor 20.000 gulden…. In 1682 erft hun zoon Joan Christoffer van Diest de Jensemaborg en via hem wordt zijn zuster Maria Isabella de eigenares. Zij is getrouwd met Ludolf Luurt Ripperda van Winsum.” (Noordhorn heden en verleden).

(Beeldbank Groningen is van de relevante informatie voorzien en heeft de omschrijving aangepast d.d. 5/10/2023)

 

Print Friendly, PDF & Email