Een en ander over de Kerken van Zuid- en Noordhorn – H.F. Poort, 1935

Een en ander over de Kerken van Zuid- en Noordhorn, vanaf 1600 tot heden, met een beschrijving van het dorp Noordhorn voor 1600Het boekje “De Kerken van Zuid- en Noordhorn”, volledige titel “Een en ander over de Kerken van Zuid- en Noordhorn, vanaf 1600 tot heden, met een beschrijving van het dorp Noordhorn voor 1600” van de hand van H.F. Poort en gepubliceerd in 1935 bevat, zoals de titel al aangeeft, een beschrijving van de historie van de kerken van Zuidhorn en Noordhorn.

In het boek zijn opgenomen lijsten van predikanten uit Zuidhorn en Noordhorn, daarnaast is over de plaatsen enige geschiedschrijving vermeld en beschrijvingen van de kerken.

Borg Noordwijk
De schrijver weet ook het een en ander te vermelden over de borg Noordwijk, gebaseerd op wat zijn grootmoeder hem heeft verteld: “veel van wat ik neerschreef, heb ik van mijn grootmoeder, die in 1818 in Noordhorn geboren is. Menigmaal is ze in de burcht geweest en heeft de bewoners allen goed gekend” schrijft hij in het naschrift.

Het boek is her en der nog te vinden via een antiquariaat maar ook als PDF-download via online archieven. Voor deze website is gebruik gemaakt van een gescand exemplaar in PDF-formaat.

Opgemerkt moet worden dat, wanneer de informatie wordt vergeleken met andere bronnen, het soms achterhaald of niet altijd even accuraat is. Desondanks een leuk boekje dat ook nu nog steeds veel relevante informatie bevat en goed leesbaar is.

Print Friendly, PDF & Email